Welcome ....

Bạn muốn trở thành họa sĩ 3D!

Chào mừng đến với Adoha để thực hiện ước mơ của bạn.

Tác phẩm học viên ADOHA thực hiện

Các khóa học hiện tại và sắp tới

Chuyên Sâu_3D Character Artist

Mục tiêu khóa học: Nội dung học gồm: Phân tích các kỹ năng dựng hình cho Objects, Weapons, Character

Thời gian:

Ghi danh:

Khai giảng: KG: 05/2022

Ngày học: 19h00-21h

Nhập môn_3D Modeling Artist

Mục tiêu khóa học: Khóa học dành cho những bạn mới bắt đầu nhập môn 3d game modeling với Maya

Thời gian:

Ghi danh:

Khai giảng: KG: 04/2023

Ngày học: 19h00_21h30

Chuyên Đề: Hand Painting Texture Online

Mục tiêu khóa học: Hand Painting Texture, Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về Hand Painting texture cho 3D Game Art

Thời gian:

Ghi danh:

Khai giảng: KG 06/02/2023

Ngày học: 19h_21h

Chuyên sâu_3D Environment_Hardsuface

Mục tiêu khóa học:

Thời gian:

Ghi danh:

Khai giảng: KG: 02/03/2023

Ngày học: Tối 2.4.6

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Những bài hướng dẫn nâng cao kỹ năng: