Chuyên Đề: Hand Painting Texture Online

Mục tiêu khóa học: Hand Painting Texture, Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về Hand Painting texture cho 3D Game Art

Ghi danh:

Khai giảng: KG 06/02/2023

Ngày học: 19h_21h

Nội dung:

Các khóa học khác

Nhập môn_3D Modeling Artist

Mục tiêu khóa học: Khóa học dành cho những bạn mới bắt đầu nhập môn 3d game modeling với Maya

Thời gian:

Ghi danh:

Khai giảng: KG: 04/2023

Ngày học: 19h00_21h30

Chuyên Sâu_3D Character Artist

Mục tiêu khóa học: Nội dung học gồm: Phân tích các kỹ năng dựng hình cho Objects, Weapons, Character

Thời gian:

Ghi danh:

Khai giảng: KG: 05/2022

Ngày học: 19h00-21h

Chuyên sâu_3D Environment_Hardsuface

Mục tiêu khóa học:

Thời gian:

Ghi danh:

Khai giảng: KG: 02/03/2023

Ngày học: Tối 2.4.6