Hướng dẫn

MAKING OF SHIELD

Mô tả ngắn: Clip giới thiệu quá trình vẽ texture cho item trong game. Texture theo phong cách HAND PAINTING. Sử dụng phần mềm 3D Body Paint, 3D Max, Photoshop