Zbrush tổng quan ứng dụng cho game, film, in 3D,...- ( Học tối 3.5.7)

Mục tiêu khóa học: Kiến thức Giải Phẫu cơ thể người, Modeling với Zphere, sculpt anatomy kỹ thuật vẽ textures trực tiếp trong ZBrush.

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 04/01/2022

Ngày học: 19h - 21h30

Nội dung:

Nhập môn Zbrush
Học Zbrush

Làm quen các công cụ cơ bản của Zbrush bút vẽ
Hướng dẫn các kiến thức Giải Phẫu cơ thể người, quái vật hay các mô hình phức tạp.
Học cách sử dụng brush, alpha, mask, polygroup…..và các kỹ thuật dựng hình
Sculpting giải phẫu học như ngũ quan mắt mũi miệng
Sculpt cơ bắp theo anantomy
Modeling với Zphere ....
Retopology với Topogun

Bake normal map

kỹ thuật vẽ textures trực tiếp trong ZBrush.

Bake maps trực tiếp trong ZBrush để có thể làm việc đồng bộ với các phần mềm khác.

Render trong ZBrush và xử lý hậu kỳ bằng Photoshop để hoàn thiện tác phẩm

Các khóa học khác

Nhập môn_Modeling Basic (Tối 2-4-6) Online

Mục tiêu khóa học: Nội dung học gồm: Phân tích các kỹ năng dựng hình cho Objects, Weapons, Character

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 05/01/2022

Ngày học: 19h00-21h

Nhập môn_Modeling Basic (Tối 3-5-7)

Mục tiêu khóa học: Khóa học dành cho những bạn mới bắt đầu nhập môn 3d game modeling với Maya

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 15/01/2022

Ngày học: 19h00_21h30

Chuyên Đề Hand Painting Texture (Tối 2.4.6) Online

Mục tiêu khóa học: Hand Painting Texture, Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về Hand Painting texture cho 3D Game Art

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG 01/2022

Ngày học: 19h_21h

Chuyen Đề_Substance Painter (Texture game & film)

Mục tiêu khóa học: Hướng dẫn, phân tích thực hành đề các bạn hiểu nguyên lý làm việc của các loại map nâng cao

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 01/2022

Ngày học: 14h-17h