MODELING 3D GAME CHARACTER

Nhập môn_Modeling Basic (Tối 2-4-6) Online

Mục tiêu khóa học: Nội dung học gồm: Phân tích các kỹ năng dựng hình cho Objects, Weapons, Character

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 05/01/2022

Ngày học: 19h00-21h

Nội dung:

Khóa học dành cho những bạn mới bắt đầu nhập môn 3d game modeling với Maya và 3d Max

Giúp các bạn hiểu và nắm chắc về giao diện, thanh công cụ, dựng hình với cách phát triển  Polygon phổ biến trong dựng hình 3d game và phim

Học các phân tích, đi lưới và dựng hình  qua đó giúp các bạn có được những kiến thức, kỹ năng tốt để trở thành một 3D Artist chuyên nghiệp cho Game & Film.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG KHÓA HỌC:


Định hướng lộ trình học tập để xin việc sau khi học

Giới thiệu về Maya và các phần mềm liên quan trong qúa trình làm việc về game art 3d.

Giao diện và các công cụ làm việc chính của Maya.

Làm quen với Polygon và dựng hình với các công cụ trong Mesh & Edit Mesh.

Các lệnh hỗ trợ trong thanh cuộn Deformation.

Hoàn thiện các bài tập nhỏ từ cơ bản đến nâng cao.

Cách quản lý đối tượng với bảng Layer & Outline.

Hiểu bản chất và học cách Unwarp đối tượng

Các khóa học khác

Nhập môn_Modeling Basic (Tối 3-5-7)

Mục tiêu khóa học: Khóa học dành cho những bạn mới bắt đầu nhập môn 3d game modeling với Maya

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 15/01/2022

Ngày học: 19h00_21h30

Chuyên Đề Hand Painting Texture (Tối 2.4.6) Online

Mục tiêu khóa học: Hand Painting Texture, Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về Hand Painting texture cho 3D Game Art

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG 01/2022

Ngày học: 19h_21h

Zbrush tổng quan ứng dụng cho game, film, in 3D,...- ( Học tối 3.5.7)

Mục tiêu khóa học: Kiến thức Giải Phẫu cơ thể người, Modeling với Zphere, sculpt anatomy kỹ thuật vẽ textures trực tiếp trong ZBrush.

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 04/01/2022

Ngày học: 19h - 21h30

Chuyen Đề_Substance Painter (Texture game & film)

Mục tiêu khóa học: Hướng dẫn, phân tích thực hành đề các bạn hiểu nguyên lý làm việc của các loại map nâng cao

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 01/2022

Ngày học: 14h-17h