Chuyen Đề_Substance Painter (Texture game & film)

Mục tiêu khóa học: Hướng dẫn, phân tích thực hành đề các bạn hiểu nguyên lý làm việc của các loại map nâng cao

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 01/2022

Ngày học: 14h-17h

Nội dung:

Hướng dẫn, phân tích thực hành đề các bạn hiểu nguyên lý làm việc của các loại map nâng cao cho 3D Game Art như normal map. specular , defuse map , PBR shader ...
- Sẽ rất phù hợp cho các bạn có mong muốn làm các sản phẩm Art game realistic chất lượng cao

Hand Painting Texture,
Hướng dẫn những kỹ năng xử lý texture nâng cao  cho 3D Game Art như normal map. specular , defuse map , PBR shader ...

Các khóa học khác

Nhập môn_Modeling Basic (Tối 2-4-6) Online

Mục tiêu khóa học: Nội dung học gồm: Phân tích các kỹ năng dựng hình cho Objects, Weapons, Character

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 05/01/2022

Ngày học: 19h00-21h

Nhập môn_Modeling Basic (Tối 3-5-7)

Mục tiêu khóa học: Khóa học dành cho những bạn mới bắt đầu nhập môn 3d game modeling với Maya

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 15/01/2022

Ngày học: 19h00_21h30

Chuyên Đề Hand Painting Texture (Tối 2.4.6) Online

Mục tiêu khóa học: Hand Painting Texture, Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về Hand Painting texture cho 3D Game Art

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG 01/2022

Ngày học: 19h_21h

Zbrush tổng quan ứng dụng cho game, film, in 3D,...- ( Học tối 3.5.7)

Mục tiêu khóa học: Kiến thức Giải Phẫu cơ thể người, Modeling với Zphere, sculpt anatomy kỹ thuật vẽ textures trực tiếp trong ZBrush.

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 04/01/2022

Ngày học: 19h - 21h30