Chuyên Đề Hand Painting Texture (Tối 2.4.6)

Mục tiêu khóa học: Hand Painting Texture, Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về Hand Painting texture cho 3D Game Art

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG 05/06/2020

Ngày học: 19h_21h30

Nội dung:

Các khóa học khác

Chuyên Đề_Modeling (Tối 2-4-6)

Mục tiêu khóa học: Nội dung học gồm: Phân tích các kỹ năng dựng hình cho Objects, Weapons, Character

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG 01/06/2020

Ngày học: 19h00-21h30

Chuyên Đề_Modeling Basic (Sáng 2.4.6 )

Mục tiêu khóa học: Nội dung học gồm: Phân tích các kỹ năng dựng hình cho Objects, Weapons, Character

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: 06/07/2020

Ngày học: 08h30-11h

Chuyen Đề_Modeling Basic (Tối 3-5-7)

Mục tiêu khóa học: Khóa học dành cho những bạn mới bắt đầu nhập môn 3d game modeling với Maya ( Có lớp sáng 246)

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 25/07/2020

Ngày học: 19h00_21h30

Zbrush Basic- ( Học tối 3.5.7)

Mục tiêu khóa học: Kiến thức Giải Phẫu cơ thể người, Modeling với Zphere, sculpt anatomy kỹ thuật vẽ textures trực tiếp trong ZBrush.

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG 16/06/2020

Ngày học: 19h - 21h30